Dokumentation av aktiv och passiv infrastruktur

– Skapar ordning och reda vilket i sin tur innebär besparingar vid nyproduktion, ny installation, felsökning och när man beställer utrustning eller entreprenadarbeten.

– Underlättar förberedande arbete vid certifiering av ISO-standarder eller NIS2-direktivet.

Säker lagring

Sammanställd, strukturerad och säker lagring av all digital och fysisk information.

Snabb återsökning

Snabb återsökning av ritningar, kopplingsscheman, manualer och andra fastighetsdokument.

Digitalisering

Digitalisering av befintliga fysiska handlingar direkt in i lösningen genom systemintegrationer, väl beprövade rutiner och metoder från industrin samt APIer.