PropAccess

Fastighetsnät med fokus på dokumentation, säkerhet och behörighetskontroll

Er partner för trygga fastighetsnät!

Framtidssäkra ert fastighetsnät med vår gemensamma portal för underleverantörers styrsystem.

Vi tar bort onödiga kostnader genom en dynamisk dokumentering utav fastighetens aktiva och passiva enheter.

Höjer säkerheten och skapar en robustare infrastruktur.

Lösningar för den smarta fastigheten

Skräddarsydd lösning för dina fastigheter.

Lösningen är skräddarsydd för att möta hela din fastighets digitala behov vad gäller uppkoppling och digital säkerhet. Detaljerad behörighetsstyrning och möjlighet att begränsa internetåtkomsten. Lösningen är skalbar och kan anpassas vid behov.

Lagring av data sker i egna datacenter i Stockholm, med fullt fokus på både fysisk och digital säkerhet, vilket ger oss kontroll över hela kedjan.

Lösningar för den smarta fastigheten

Hur fungerar det?

PropAccess består av tre olika system:

 1. Dokumentation
 2. Zero Trust -lösning
 3. Kundportal

Dokumentation

Av aktiv och passiv infrastruktur

Ett asset management system för hela nätverksinfrastrukturen i fastigheten. Där lagras information om den passiva- och aktiva nätverksmiljön i en databas med kontaktuppgifter till respektive leverantör

Läs mer ›

Zero Trust-lösning

Med remote access till fastigheters OT-system

En kontrollerad och säker anslutningslösning, PropKey, där fastighetsskötare och underleverantörer har olika tillgång med digitala nycklar där de endast kommer åt de system som de ska ha rättighet till. Ingen annan kommer åt fastighetsnätverket då det är helt skyddat ut mot internet.

Läs mer ›

Kundportal

För samlad och kontrollerad access till system och dokumentation

En administrationsportal för fastighetsskötaren där man får en överblick över de olika fastigheternas fastighetsnätverk samt direktanslutningar till underleverantörernas styrportaler

Läs mer ›

Leveransmodell

INSAMLING

 • Dokumentation
 • Alla underlag
 • Rack/Portar/Nät
 • Patchkarta
 • Portaler/Access
 • Fastighetsaccess
 • Internet-access

KONFIGURATION

 • IP-planering
 • Förbereds på distans
 • Enheter
 • Switchar
 • MGMT-nät

INSTALLATION

 • Av PA eller underentreprenör
 • Enheter budas på plats
 • Kontrollerar MGMT-access
 • Ev. backlog (rutin/process med elfirma)

VERIFIERING

 • Kontroll av inkopplade enheter

”Vi hade ett intrång i vårt fastighetssystem där man ändrade temperaturen i fastigheten. Det visade sig att styrsystemet låg helt öppet mot internet”

Utvecklingschef fastighetsbolag ​

”Med hjälp av PropAccess kunde vi installera vår tjänst på 10 minuter istället för 5 timmar som tidigare”

Christer, installationstekniker på PMC