Zero Trust-lösning med remote access till fastigheters OT-system

– Managerade switchar för fastighetsnät.

– Möjliggör en skalbar Zero Trust-miljö med autentisering av enheter, styrning av accessrättigheter för uppkopplade enheter samt behörighetsstyrning för personer.

– Erbjuder säker remote access via PropKey (hård- eller mjukvarubaserad autentisering och access) för både den egna personalen och externa entreprenader.

– Ökar säkerheten för fastigheternas system samtidigt som det skapar ordning och reda. Fastighetsägaren kan sköta sitt bestånd centralt och behöver inte åka ut för att konfigurera portar när en entreprenad ska installera ny utrustning. Remote access kan också tillhandahållas till reparatörer för att minska rese- och timkostnader.

Inloggningsportal som kan skräddarsys efter kundbehov